Orthos Advisory AG
Scheideggstrasse 85
8038 Zürich
Switzerland

e: RoPlaja@OrthosAdvisory.com
m: +41 79 299 31 53